Produktion

MED EN MODERN MASKINPARK OCH MED MYCKET KOMPETENT OCH ERFAREN PERSONAL SÅ ÄR VI BEREDDA ATT MÖTA DAGENS KRAVBILD PÅ KVALITET OCH LEVERANSPRECISION.

Vår strävan är att alltid ligga på framkant när det gäller den senaste utvecklingen och tillsammans med våra kunder skapa långsiktiga relationer som mynnar ut i effektiva lösningar åt våra kunder.

Läs mer

3D-printing

MERX SVENSKA AB BREDDAR VÅRT KUNDERBJUDANDE OCH KAN NU ERBJUDA ADDITIV TILLVERKNING I EN STRATASYS F170 MED FDM TEKNIKEN.

FDM är en tillverkningsmetod där stark konstruktionsplast smälts ned och sedan läggs ut lager för lager. Med FDM-tekniken kommer hållbara och starka utskrifter som passar applikationsområden där man ska tillverka t.ex. robusta prototyper eller lättviktiga delar i starka konstruktions-termoplaster.

Läs mer

Materialanalys

EN VANLIG FRÅGESTÄLLNING INOM INDUSTRIN ÄR OM MATERIALET SOM MAN KÖPT UPPFYLLER KRAVSPECIFIKATIONEN.

Om det är fel material i en produkt som redan har introducerats på marknaden kan det bli mycket dyrbara åtgärder som nästintill är omöjliga att reparera. För att undvika dyrbara problem kan Merx Svenska redan i produktutvecklingsfasen utföra oberoende tester av materialkvalitéten från olika leverantörer.

Läs mer