Merx + Produktionslyftet

Sedan hösten 2021 är produktionslyftet på Merx i full gång

Vi har under 2021 tagit ett kliv framåt som företag och kommit till insikt med vilka vi är och vad som är viktigt för oss, hur vi ska agera och på vilka sätt.

Hur?

Under regelbundna träffar diskuteras och coachas medarbetarna inom såväl miljö, hälsa, säkerhet och kundnöjdhet. Det diskuteras kring hur vi når den bästa kvaliteten och hur vi ska öka effektiviteten och leverera i tid. Pålitlighet och långsiktighet skapar förändring!