VI UTVECKLAR KONTINUERLIGT VÅRT MILJÖ & KVALITETSSYSTEM.

Merx Svenska styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi följer marknaden och utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem för att matcha
och i många fall överträffa kraven från våra kunder.

Miljöcertifikat
kvalitetscertifikat