VI UTVECKLAR KONTINUERLIGT VÅRT MILJÖ & KVALITETSSYSTEM.

Merx Svenska styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi följer marknaden och utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem för att matcha
och i många fall överträffa kraven från våra kunder.

Artiklar tillverkade av Merx Svenska AB får inte innehålla ämnen på Reach (1907/2006) kandidatförteckning över gränsvärdet på 0,1 vikt%. Undantag i RoHS 2011/65/EC (inkl. ändring EU/2015/863) används inte. Vi på Merx Svenska AB engagerar oss i etiskt ursprung av mineraler och jobbar aktivt för att säkerställa att inga konfliktmineraler finns i produkter levererade från Merx Svenska AB.

Echa.eu | Kemi.se

POLICY KONFLIKTMINERALER

Vi på Merx Svenska AB engagerar oss i etiskt ursprung av mineraler och jobbar aktivt för att säkerställa att inga konfliktmineraler finns i produkter levererade från Merx Svenska AB. Leverantörer till Merx Svenska AB förväntas vidta åtgärder för att försäkra att delar eller produkter till Merx Svenska AB är konfliktfria.
Leverantörer som levererar produkter där ovanstående ämnen kan misstänkas ingå, skall intyga och kunna påvisa att produkterna är konfliktfria. Merx Svenska AB ska inte köpa produkter och material som innehåller konfliktmineraler direkt härstammande från konfliktgruvor.

PROJEKT ENERGIEFFEKTIVISERING

Med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden har Merx installerat energiövervakning på våra maskinresurser i ett led att minska vår energiförbrukning och klimatavtryck .