VI UTVECKLAR KONTINUERLIGT VÅRT MILJÖ & KVALITETSSYSTEM.

Merx Svenska styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi följer marknaden och utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem för att matcha
och i många fall överträffa kraven från våra kunder.

Artiklar tillverkade av Merx Svenska AB får inte innehålla ämnen på Reach (1907/2006) kandidatförteckning över gränsvärdet på 0,1 vikt%. Undantag i RoHS 2011/65/EC (inkl. ändring EU/2015/863) används inte. Konfliktmineraler används inte.

Echa.eu | Kemi.se

Miljöcertifikat
kvalitetscertifikat