materialanalys

Materialanalys

EN VANLIG FRÅGESTÄLLNING INOM INDUSTRIN ÄR OM MATERIALET SOM MAN KÖPT UPPFYLLER KRAVSPECIFIKATIONEN.

Om det är fel material i en produkt som redan har introducerats på marknaden kan det bli mycket dyrbara åtgärder som nästintill är omöjliga att reparera. För att undvika dyrbara problem kan Merx Svenska redan i produktutvecklingsfasen utföra oberoende tester av materialkvalitéten från olika leverantörer.

Materialanalys

EN VANLIG FRÅGESTÄLLNING INOM INDUSTRIN ÄR OM MATERIALET SOM MAN KÖPT UPPFYLLER KRAVSPECIFIKATIONEN.

Om det är fel material i en produkt som redan har introducerats på marknaden kan det bli mycket dyrbara åtgärder som nästintill är omöjliga att reparera. För att undvika dyrbara problem kan Merx Svenska redan i produktutvecklingsfasen utföra oberoende tester av materialkvalitéten från olika leverantörer.