Vision

Merx vision är att vara en klimatneutral attraktiv arbetsgivare och förstahandsvalet för kunder i Sverige och globalt av avancerad bearbetning och som systemleverantör.

Strategi

 • Hitta den bästa leverantören i avseende pris, kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Aktivt satsa på sälj/marknadsföring.
 • Överskott investeras i ny teknik och modifieringar i befintlig.
 • Överskott investeras i kompetensutveckling.
 • Merx använder styrsystem (Monitor) fullt ut för att bli bäst på snabba felfria leveranser.

Affärsidé

Merx affärsidé är att vara en ledande aktör inom svarvning och fräsning som kännetecknas av hög kvalitet, kompetens och senaste tekniken. Som teknisk leverantör ska Merx vara en viktig partner till den globala industrin.

Verksamhetspolicy

MERX SVENSKA AB:s verksamhetspolicy

Företagsledningen för MERX SVENSKA AB har definierat och dokumenterat företagets verksamhetspolicy, mål och åtagande beträffande kvalitet och miljö.

Vision

MERX VISION FÖR 2025 ÄR:

 • Merx är ett lönsamt företag inom tillverkningsbranschen med en vinstmarginal om 10%
 • Merx har en tillväxt om minst 10%
 • Merx arbetar med den senaste tekniken och bibehåller låg omkostnad genom aktivt arbete med den senaste produktionstekniken och kompetensutveckling.
 • Merx är ett självklart val när det gäller samarbetspartner som har högteknologisk tillverkning samt snabba felfria leveranser.

Strategi

VÅR STRATEGI FÖR ATT NÅ DENNA VISION ÄR:

 • Hitta den bästa leverantören i avseende pris, kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Aktivt satsa på sälj/marknadsföring.
 • Överskott investeras i ny teknik och modifieringar i befintlig.
 • Överskott investeras i kompetensutveckling.
 • Merx använder styrsystem (Monitor) fullt ut för att bli bäst på snabba felfria leveranser.