Vision

MERX VISION FÖR 2025 ÄR:

  • Merx är ett lönsamt företag inom tillverkningsbranschen med en vinstmarginal om 10%
  • Merx har en tillväxt om minst 10%
  • Merx arbetar med den senaste tekniken och bibehåller låg omkostnad genom aktivt arbete med den senaste produktionstekniken och kompetensutveckling.
  • Merx är ett självklart val när det gäller samarbetspartner som har högteknologisk tillverkning samt snabba felfria leveranser.

Strategi

VÅR STRATEGI FÖR ATT NÅ DENNA VISION ÄR:

  • Hitta den bästa leverantören i avseende pris, kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Aktivt satsa på sälj/marknadsföring.
  • Överskott investeras i ny teknik och modifieringar i befintlig.
  • Överskott investeras i kompetensutveckling.
  • Merx använder styrsystem (Monitor) fullt ut för att bli bäst på snabba felfria leveranser.