Merx och superlegeringar

Superlegering – supereffektiva metoder

De största användarna av superlegeringar är tillverkare av flygplans- och fartygsmotorer. Dessutom används superlegeringar ofta som material i olika komponenter för kraftproduktion samt i olje- och gasindustrin. Vi använder superlegeringar för framställningen av komponenter som kräver mycket hög korrosionshärdighet eller hög hållfasthet vid höga temperaturer.