Vision

Merx vision för 2020 är:

  • Merx är ett av de företag som ligger i framkant när det gäller avancerad och samtidigt rationell bearbetning i Sverige
  • Merx är ett självklart val för kunden när det gäller samarbetspartner, vid behov av högteknologisk tillverkning samt vid val av systemleverantör
  • Merx är en attraktiv arbetsgivare med mångfaldig personalpolitik och öppna gränser

Vår strategi för att nå denna vision är:

  • Växa, organiskt och/eller genom förvärv
  • Ny/kompletterande nisch inom tillverkning
  • Aktiv marknadsföring med tydliga mål
  • Förstärka varumärket Merx mot hightech
  • Alltid arbeta med den senaste tekniken och bibehålla låga omkostnader genom att aktivt arbeta med produktionsteknik och kompetensutveckling