Miljö och Kvalitet

Merx Svenska AB har ett väl fungerande kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det är kunden som avgör vilken kvalitet en produkt håller. Om kundens förväntningar i fråga om produkten uppfylls anses den vara av god kvalitet. Därför är det viktigt att kunden och leverantören tillsammans går igenom de krav och förväntningar som ställs på produkten, och att leverantören i sin tur beaktar dessa. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem så att kundernas specifika behov kan beaktas.