Affärsidé

Inom affärsområdet tekniskt lego utgör Merx en viktig samarbetspartner som systemleverantör för tillverkningsindustrin. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och felfria leveranser. Vår målsättning är att tillgodose kundernas högt ställda krav.